Idrottshall 2019

Moiré

Gestaltning av en 30 meter lång fasad till nybyggd idrottshall vid Telefonplan i Stockholm.

Vi har tagit fasta på byggnadens arkitektur och förhållit oss till rytmen och uttrycket i de träribbor som klär in fasaden. Verket är uppbyggt av bockad, guldfärgad metall.

 

På uppdrag av Stockholm konst.

Projektledare: Marianne Jonsson.