Brandstation 2018

Eld och Vatten

Gestaltning av fasad till nya brandstationen i Karlskrona.

Utskuren och bockad metall.

På uppdrag av Karlskrona kommun.

Projektledare konst: Torun Ekstrand