Tinnerbäcksbadet 2022

Vågsvall

Sommarentrén till Tinnerbäcksbadet i Linköping.

Pågående arbete.

 

På uppdrag av Linköpings kommun.

Projektledare konst: Peter Ojsterstek

Foto: Martijn van den Bosch