Station, Nyköping 2023

Speglingar

Gång- och cykeltunnel till Nyköpings resecentrum.

På uppdrag av Trafikverket. Pågående 

 

Illustrationer: Magnus Larsson