Örebro Sjukhus 2017

Slingor

Pågående arbete.

Gestaltning till väntrum. Utskurna silhuetter i plexiglas med återsken.

På uppdrag av Region Örebro län.