Örebro Sjukhus 2020

Slingor

Gestaltning till väntrum. Utskurna silhuetter i plexiglas med återsken.

På uppdrag av Region Örebro län.

Material: Akrylglas och folie.

Projektledare konst: Kristin Rapp