Nya Karolinska Solna 2017

Organismer

Gestaltning i tak till  Pre/post operation barn.

Akvareller överförda till tryck på akustikplattor.

På uppdrag av Stockholms läns landsting.